מידע למאמץ

לכלבים אין תיאוריות על אהבה, הם מלאי אהבה ומראים אותה ללא חשש וישר מן הלב. כלבך הוא הידיד היחיד שיש לך אשר לא מתרשם מיופי, כוח, שכל, עושר, אומץ והצלחה, הוא פשוט אוהב אותך

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Call Now Button